A digitális marketing startégiája (2)

CégbarátAz előző „A digitális marketing startégiája” című írásunk tartalmát tovább elemezve folytatjuk a téma ismertetését. Kezdjünk egy fontos témafelvetéssel:

A versenytársak megértése

És végül azt is fontos tudni, hogy kik célozzák még a mi potenciális vevőinket, milyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetve milyen marketing tartalmakkal. Érdemes ezeket alapos vizsgálatnak alávetni, annak meghatározása érdekében, hogy ezekből mi és hogyan hasznosítható a saját marketingünkben. A digitális marketing terében a versenytársak köre a szokásosnál bővebb, itt már nem csak a hasonló vagy helyettesítő termékeket értékesítőkkel folyik a verseny a fogyasztók pénzéért. Egyszerű példa erre, hogy internet felboríthatja a szokásos értékesítési csatornákat, a vevő kihagyhatja a közvetítőket és közvetlenül vásárol a gyártónak.

Ebben a közegben ugyanakkor a közönség figyelme is érték. Sőt, a fogyasztó ideje, összpontosítása és elkötelezettsége a legszűkebb erőforrás. Tehát versenytárs mindenki, aki digitális tartalmat jelenít meg, miközben csak a YouTube-ra percenként többszáz órányi tartalom kerül fel. https://everysecond.io/youtube

Digitális marketingstratégia

Ha az előző lépések során megfogalmazásra került az üzleti cél, van definiált marketingstratégia ennek elérése érdekében, akkor következhet a stratégia digitális dimenziójának kialakítása.

Ahogy korábban megfogalmazásra került a digitális marketing a teljes marketing szerves részét kell, hogy képezze összességében. A következőkben azonban digitális stratégia önállón kerül bemutatásra annak érdekében, hogy annak sajátosságai jobban kiemelhetőek legyenek.

A digitális marketing a hagyományos marketing elveire, illetve azok továbbgondolására épül, figyelembe véve azokat a lehetőségeket és kihívásokat, melyeket az új média teremt. Ennek a stratégiának interaktívnak és folyamatosan fejlődőnek kell lennie, mivel az internet gyakorlatilag azonnal visszacsatolást és adatot biztosít, digitális marketingeseknek folyamatosan optimalizálniuk kell az online tevékenységeiket. Ez a közeg nemcsak a kommunikációs lehetőségek széles tárházát jelenti, hanem azok teljesítésének korábban példa nélküli mérhetőségének lehetőségét.

A digitális azt jelenti, hogy korábbiaknál sokkal nagyobb mind a visszajelzések, mind a fogyasztói elköteleződés lehetősége, hangsúlyt kell tehát fektetni azokra a megoldásokra, melyekkel interaktív élményeket és nem statikus üzeneteket kap a vevő. A széles körű mérhetőség, rugalmasság és az adaptivitás egy valóban empirikus jellegű eszközzé teszi a digitális marketinget.

A stratégia alapjai

Az üzleti célokat szolgáló marketing stratégia alapköveinek lerakásához többféle klasszikus megoldás áll rendelkezésre. A következő modellek általánosan ismertek, így a következőkben csak a digitális média kapcsán jelentkező speciális szempontokat emeljük ki.

Porter öt erő elemzése

Az Öt Erő egy olyan elemzési eszköz, mellyel a verseny intenzitása és az adott piac vonzereje határozható meg. Az internet mint értékesítési és kommunikációs csatorna esetében nincsen belépési korlát, ugyanakkor hatalmas potenciállal rendelkezik. Ezen a piacon tehát gyakorlatilag végtelen számú versenytárs jelenhet meg. A tényleges versenytársak száma a szegmentálással szűkíthető, de a közönség figyelméért folytatott verseny éles lehet.

============

 Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)

A digitális marketing startégiája

CégbarátAz online jelenlétet ismertető sorozatunk e  témakörében azt a keretrendszert szeretnénk bemutatni, melynek segítségével a digitális felületek működési sajátosságainak is megfelelő stratégiai döntések megalapozott módon hozhatók meg.

A marketing stratégiáról általában

A marketing stratégia célja egy azonosított üzleti kihívás megoldása vagy egy adott üzleti cél elérése.  Egy stratégia csak akkor lehet eredményes, ha kellően megalapozott a releváns jelenlegi és várható elemeinek ismeretében, illetve, ha rendelkezik egy megfelelően kidolgozott és fókuszált célrendszerrel és ennek megfelelő eszköztárral.

A helyzetelemzés során négy szempontot kell vizsgálni:

  • a környezet
  • a vállalkozás
  • vevők
  • versenytársak

A környezet megismerése

Az üzleti környezet a külvilág, az a külső közeg, amelyben a vállalkozás működik. Minden cég, illetve tevékenység esetében meg kell határozni azt a specifikus környezetet, melyet a termék, szolgáltatás vagy technológia jellege alapján a jövőbeli tevékenységek szempontjából releváns lehet. Az elemzés szintje a tevékenység jellege alapján lehet lokális, országos vagy globális. A vizsgált területek jellemzően a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti, oktatási színtereket érintik.  Az angol szavak (political, economic, social, technological, legal, environmental, educational) kezdőbetűiből különböző csomagok állíthatók össze, annak függvényében, hogy mennyire szükséges a makrokörnyezet részletes elemzése (PEST, PESTLE, STEEPLE).

A vállalkozás vizsgálata

A szervezet vagy márka belső működési sajátosságainak megismerésére szintén sokféle elemzési technika létezik a klasszikus marketing eszköztárában.

A terméket vagy szolgáltatást előállító szervezet működési sajátosságai sem elhanyagolhatók, de marketing stratégia szempontjából alapvető a márka vizsgálata: mit képvisel, milyen fogyasztói előnyök és értékek kapcsolódnak hozzá, mi teszi egyedivé? Ez utóbbiból határozható meg az egyedi értékajánlat (unique selling point – USP), ami megkülönbözteti a termékeket. Végső soron ebben, illetve a párosított problémák megoldásában kell jobbnak lennie a márkának, mint a versenytárs.

Vevők megismerése

A vevők megértéséhez szükséges valamilyen piacismeret vagy piackutatás, illetve ezek rendszeres aktualizálása, amivel egyrészt pontosabban megismerhetők a vevői motivációk, elégedettség, illetve előre jelezhetők az ezekben jelentkező változások.

A vevők megértésében fontos a vásárlói döntés folyamatjellegének, illetve elemeinek megértése. Ez azt jelenti, hogy a vásárló döntések és lépések sorozatát teszi meg a végső döntés meghozatala előtt, vagyis a vásárlással vagy elutasítással kapcsolatos döntést megelőzően számos hatás éri. Ez nem újdonság, régóta ismert, hogy bármelyik állomásnál meghiúsulhat a vásárlás. A digitális színtér esetében azonban hatalmas előny, hogy az online viselkedés elemzésével feltérképezhető az emberek viselkedése, követhető hogy hogyan lesznek érdeklődőből vevők, illetve az elemzés tapasztalatai hasznosíthatók az offline csatornák elemzése során.

Az online vásárlási döntések sajátossága, hogy több platformon zajlanak és nem lineáris jellegűek. Vagyis több csatornát és eszközt is igénybe vesznek, illetve az egyes döntési szakaszokban más jellegű információt keresnek vagy megszakad és később indul újra a folyamat. Az online tevékenységek nyomonkövetésével differenciált üzenetek küldhetők (kezdetben szélesebb körű termékajánlás a korábbi vásárlás alapján, a későbbi – a vásárláshoz közelebbi – szakaszban pedig konkrét termék vagy árengedmény is kiajánlható)

 

Szolgáltatáscsomagjaink a hátrányos helyzetű kisvállalkozások a marketing világába történő bevezetését szolgálják, részükre testreszabott marketingfejlesztést, illetve médiaszolgáltatást biztosítunk.

—–
A sorozat a VELARI Nonprofit Kft. közreműködésével készült. A VELARI egy szociális szempontokat is figyelembe vevő vállalkozás, mely a hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozások marketing tevékenységének megsegítésére fókuszál. Programjainkról és tevékenységünkről további információkat a Szalakóta honlapon lehet találni.

CÉGBARÁT vállalkozásfejlesztési programunk megvalósítása a Széchenyi GINOP-5.1.7-17-2018-00301 számú, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül finanszírozott, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával jön létre.

A sorozat következő, vagy előző írásait a CÉGBARÁT kifejezésre keresve található meg! (A szerk. megjegyzése.)

Ajánlott oldalak:
Domain-név
Mélylink
Infoblog

(X)